Inscripció cursos preparació a les proves d'accés 16-17

Del 4 al 22 de juliol a Vil·la Flora de 9h a 14h!